Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.w-sagan/sklep/ zwany dalej Sklepem Internetowym  jest prowadzony przez firmę:
Władysław Sagan, ul. Centralna 3, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-66-82

zwaną dalej Sprzedającym.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż biżuterii i zegarków za pośrednictwem sieci Internet. Klienci mogą zapoznać się ofertą Sklepu Internetowego i dokonać w nim zakupów posługując się dowolną przeglądarką internetową obsługującą język HTML 4.0 lub wyższy (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itp.)

3. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i nie posiadają znanych Sprzedającemu wad ukrytych, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej.

5. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

II. Procedura składania i realizacji zamówień

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty wpływy należności na konto Sprzedającego w przypadku zamówień płatnych z góry. Zamówienia płatne przy odbiorze są realizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

8. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. W przypadku gdy Klient chciałby otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar, oprócz w/w danych należy podać nazwę firmy i numer NIP.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail lub nieprawidłowy numer telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

12. Do zakupionych przedmiotów Sprzedający zawsze dołącza paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać nazwę firmy oraz numer NIP.

13. Kupujący może założyć konto użytkownika, które ułatwia między innymi obserwowanie statusu realizacji zamówienia, jednak nie jest ono wymagane.

III. Procedura zwrotu zakupionych przedmiotów

14. Zgodnie z Art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.  (DzU z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.) Klient może bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zwrócić przedmioty zakupione w Sklepie Internetowym.

15. W przypadku zwrotu towaru Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedającego podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu zakupiony przedmiot, jego opakowanie, oraz wszystkie dołączone do niego dokumenty, w szczególności dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT), gwarancję oraz instrukcję obsługi.

16. Zwracany przedmiot nie może być używany ani uszkodzony, oraz musi posiadać wszystkie metki.

17. Koszt przesyłki zwracanego przedmiotu ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

18. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony przedmiot w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, pod warunkiem spełnienia postanowień z pkt 15 i 16 niniejszego Regulaminu. Zwrot należności odbywa się przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

IV. Procedura składania rekalamacji na zakupione przedmioty

19. Jeżeli w zakupionym za pośrednictwem Sklepu Internetowego przedmiocie Klient zauważy wady, ma on prawo do złożenia reklamacji, o ile nie upłynął okres gwarancji.

20. Klient zobowiązany jest do przesłania przedmiotu, na który składa reklamację, wraz z dowodem zakupu, gwarancją producenta lub dystrybutora, oraz opisem uszkodzenia na adres Sprzedającego podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

21. Koszty przesyłki przedmiotu, na który składana jest reklamacja, ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

22. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub wynikające z naturalnego zużycia przedmiotu.

23. Przed wysyłką reklamowanego przedmiotu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z obsługą Sklepu Internetowego celem ustalenia szczegółów załatwienia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

24. Wszelkie dane osobowe podane przez Klientów Sprzedającemu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

25. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikacji oraz może wystąpić z żądaniem o zaprzestanie ich wykorzystywania.

26. Jeśli na zakupiony przedmiot wystawiono fakturę VAT, Sprzedający jest obowiązany do przechowywania jej przez okres 5 lat. W tym okresie dane Klienta widniejące na fakturze takie jak: nazwa firmy, adres i numer NIP nie mogą zostać usunięte.

27. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych Poczcie Polskiej i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

28. Klient wyraża zgodę na wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez serwis Ceneo.pl jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Właścicielem serwisu Ceneo.pl jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Zamawiam

Promocje

» Wszystkie promocje

PARTNERZY

Ceneo
Nokaut
Skąpiec